Om Nordic Autism Center

Om Nordic Autism Center

Ett av våra huvudsakliga syften är att sprida kunskap och information om hur det är för högfungerande unga att leva med autism, tilläggsdiagnoserna ADHD/ADD och/eller Tourettes syndrom.Många utvecklar svåra psykiatriska tilläggsdiagnoser som en följd av omgivningens svårigheter att handleda rätt, vilket ofta utvecklas till att bli den egentliga problematiken. (Se Diagnoscirkel).Själva autismproblematiken, ADHD/ADD kan hanteras om inte avvikande tilläggs-diagnoser stundligen präglar ungdomarna.

 

Vi vill skapa utökad förståelse och kompetens för den växande problematiken kring högfungerande dold autism, hur den fungerar och hur den drabbar såväl individer som familjer. Vårt fleråriga och omfattande pedagogiska utvecklingsarbete inom autismfälet har lett till att vi samlat på oss mycket erfarenhet och kunskap.

 

Vi har mångfaldig erfarenhet av att hjälpa många olika ungdomar att utveckla självständighet och nå gymnasiemålen. Vi har haft kontakt med ett 80-tal av Sveriges kommuner och minst lika många ungas vitt skiftande problematik.

 

Vi har framgångsrikt undervisat olika högfungerande elever med autism över 2000 undervisningsdagar, i snitt ca 6 timmar/dag och tränat ungdomarna i olika sociala inkluderande färdigheter, ca 4000 dygn, dygnet runt.

 

Registret av olikheter, problematik och lösningsorientering vi stött på är oändligt. Vår modell är målinriktad. Alla skall klara studentexamen och alla skall träna bort de svårigheter som hindrar dem att leva ett självständigt liv - för sin egen del, för sin familj och för att bli inkluderade i samhället.

 

Vårt sätt att arbeta, att ha ett samsyntänkande mellan skola (utbildning) och social träning (självständighet) har lett till att flertalet av våra ungdomar klarar ett självständigt liv. Många har klarat eftergymnasiala utbildningar, gått på högskola eller universitet. Vi märker dock att träningen måste fortgå, och om någon ungdom strandar, kan det bero på bristande aktiviteter, svårt att få jobb, rädsla för att misslyckas och hamna i skuld (ex genom studielån).

 

I ett nationellt större perspektiv är vårt koncept ovanligt men helt naturligt. Självklart hänger allas vår sociala kompetens ihop med vår förmåga att tolka olika kunskapssammanhang, ha sociala nätverk och att avläsa andra. Vi lever efter devisen att få ett mångfaldigt samhälle som tar tillvara alla personers olika förmågor i verkligheten.

 

Länkar

 

 

http://www.autismeurope.org/fr/

http://www.autismeurope.org/ eng

http://asdeu.eu/

https://www.facebook.com/autismeurope.AE/ se

https://en.wikipedia.org/wiki/Autism-Europe

https://www.autism-united.eu/

https://www.eu-aims.eu/

https://ki.se/kind/eu-aims-utveckling-av-nya-lakemedel-for-autism

http://esipp.eu/about-us/autism-europe/

http://ec.europa.eu/health/archive/ph_information/dissemination/diseases/docs/autism1.pdf

https://www.autismresearchcentre.com/project_32_leap

https://ec.europa.eu/justice/grants/results/daphne-toolkit/en/content/autism-europe

https://europa.eu/youth/volunteering/project/1070_en

https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/major_chronic_diseases/docs/asds_eu_en.pdf

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/64cc94c7-0d3b-11e7-8a35-01aa75ed71a1

https://books.google.se/books?id=5gMyBwAAQBAJ&pg=PA39&lpg=PA39&dq=autism+eu&source=bl&ots=zcRQmdM0WX&sig=ofPBvZVPkyHRZb27Ju8nWhK1GhA&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwj8leysnIjZAhUFCCwKHcaXC1E4ChDoAQhkMAU#v=onepage&q=autism%20eu&f=false

https://molecularautism.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13229-017-0146-8

http://de-enigma.eu/autism-europe/

https://www.european-agency.org/agency-projects/ra4al

https://www.european-agency.org/sites/default/files/RA4AL-position-paper.pdf förkortad version

https://www.european-agency.org/sites/default/files/RA4AL-synthesis-report.pdf full version

https://www.european-agency.org/agency-projects/ra4al/country-exhibition-materials olika länders bidrag

https://www.european-agency.org/sites/default/files/RAAL_Swedish_poster_A4_format.pdf Sveriges bidrag

https://www.european-agency.org/ Undervisning för elever med särskilda behov

https://www.european-agency.org/country-information/sweden

https://www.european-agency.org/country-information/norway

https://www.european-agency.org/country-information/denmark

https://www.european-agency.org/country-information/finland

https://www.european-agency.org/country-information/iceland

https://www.european-agency.org/country-information/united-kingdom-england

https://www.european-agency.org/country-information/ireland

https://www.european-agency.org/country-information/germany

https://www.european-agency.org/country-information/poland

https://www.european-agency.org/country-information/netherlands

https://www.european-agency.org/country-information/belgium-flemish-community

https://www.european-agency.org/country-information/belgium-french-community

https://www.european-agency.org/country-information/france

https://www.european-agency.org/country-information/austria

https://www.european-agency.org/country-information/switzerland

 

 

http://www.autism.org.uk/

http://www.autism.org.uk/about.aspx

https://www.facebook.com/NationalAutisticSociety/

https://www.youtube.com/user/NationalAutisticSoc

http://community.autism.org.uk/

https://www.action.org.uk/category/autism-children

https://www.action.org.uk/category/autism-children

https://www.childautism.org.uk/

http://network.autism.org.uk/

http://www.autism-society.org/

https://spectrumnews.org/

http://treatingautism.org.uk/

http://www.tracks-autism.org.uk/

https://www.action.org.uk/category/autism-children

https://resourcesforautism.org.uk/

 

http://www.qsti.org/?gclid=CjwKCAiAksvTBRBFEiwADSBZfC7AiPYUjefCacYhUdJboULchPVoJx65G327PkS9a6FlLoW9frXf7BoCkz0QAvD_BwE

https://www.brainwave.org.uk/autism?gclid=CjwKCAiAksvTBRBFEiwADSBZfHf6mU5CR3ZKL1PCas7JruOFJvlre8umeLdmnX68wdymajTSOJ2ohhoCkMEQAvD_BwE

http://www.mcch.org.uk/?gclid=CjwKCAiAtdDTBRArEiwAPT4y-wJ61VSo2SPrK-bWHY7H09PhyeuaDp_9N6xPiwPPVAjzhj9XjFRZtRoCNv0QAvD_BwE

https://www.scottishautism.org/

http://www.preautism.org/

https://www.ambitiousaboutautism.org.uk/understanding-autism/life-at-home/financial-assistance

http://www.hopeforautism.org.uk/

http://adultswithautism.org.uk/

http://www.pactforautism.org.uk/

https://autism-help.org/story-holland-schmolland.htm

https://www.childautism.org.uk/

http://readingroom.mindspec.org/?page_id=3184&gclid=EAIaIQobChMIm8j_zI-I2QIVyMqyCh0j4gwTEAAYBCAAEgLzUPD_BwE

http://www.child-autism-parent-cafe.com/welcome-to-holland.html

http://network.autism.org.uk/knowledge/insight-opinion/autism-awareness-netherlands

http://www.caffeinatedautismmom.com/2011/04/welcome-to-holland-or-is-it-beirut.html

 

 

https://www.autismus.de/

http://www.autismusschweiz.ch/

https://www.autismus.ch/autismus-spektrum-stoerungen-summary/wichtige-informationen-zum-thema-autismus/sozialtraining-fuer-menschen-mit-einer-autismus-spektrum-stoerung.html

https://autismus-kultur.de/autismus/

http://www.szh.ch/adressen-links/verbaende-und-organisationen

http://autismushilfe.ch/

http://auticon.de/autismus/

https://www.aspies.de/

http://www.autismushamburg.de/trauertnichtummich.html

https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/kinder-jugend-psychiatrie/erkrankungen/autismus-spektrum-stoerung-ass/was-sind-autismus-spektrum-stoerungen/

Nederland/Belgien

http://www.autisme.nl/ engelska

http://www.autisme.nl/ nederländska

http://www.leokannerhuis.nl/

https://www.nji.nl/Autisme-Probleemschets-Cijfers

https://www.autismevriendelijknederland.nl/

https://www.pasnederland.nl/

http://www.lkhnederland.nl/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogfunctionerend_autisme

https://nl.wikipedia.org/wiki/Autisme

https://www.facebook.com/AutismeNederland/

http://www.onderwijssteunpuntautisme.nl/

http://www.autismecentraal.com/public/workshops.asp?div=N&spec=all&lang=NL&pid=127

http://www.ara.vu.nl/onderzoek/nederlands-autisme-register/

http://www.autisme.nl/activiteiten/lotgenotencontact/lotgenotencontact.aspx

http://www.autismecafe.nl/

http://landelijknetwerkautisme.nl/lotgenotencontact/

http://www.rondomautisme.nl/lotgenotencontact/

http://autisme.startkabel.nl/

https://www.west-info.eu/west-news/autism-mental-health-disability/?t=1077

https://www.mezelfzijn.be/

http://www.autismecentraal.com/public/index.asp?lang=NL&pid=0

https://www.participate-autisme.be/nl/

http://www.vzwvictor.be/nuttigelinks

https://www.begeleidingscentrum-autisme.be/

http://www.zelfhulp.be/zoek-een-zelfhulpgroep/autisme

http://www.hetraster.be/

https://www.centrumvoorafstandsonderwijs.be/opleidingen/Autisme+%28Omgaan+met%29/TAUTISM/?gclid=EAIaIQobChMI_9m3hZiI2QIVg4eyCh2v9ACUEAMYASAAEgKSNfD_BwE

http://www.inforautisme.be/03bel/type_parents.htm

http://www.gamp.be/fr/administrations-associations/associations/associations-autisme

http://www.dons-legs.be/v2/listing-des-associations-autisme-18602/

https://www.bonnescauses.be/organisation/?id=0424600969

https://pro.guidesocial.be/associations/centres-personnes-autistes-1630.html

http://www.susa.be/

https://www.participate-autisme.be/fr/ franska

https://autisme-belgique.wixsite.com/apepa/l-apepa-asbl

https://autisme-belgique.wixsite.com/apepa

http://www.brabantwallon.be/bw/vivre-se-divertir/sante/information-sur-l-autisme-en-brabant-wallon/

http://www.autisme-france.fr/

http://www.autisme-france.fr/577_p_39856/les-franCais-en-belgique.html

http://agir-vivre-autisme.org/lieux-de-vie-ecole-specialise/etablissements-specialises/

https://parismatch.be/actualites/societe/33839/enfants-autistes-quete-de-lecole-parfaite

https://sesameautisme.fr/